Elementor #75

 Przyszłość można budować.

Trzeba tylko wiedzieć po co? i jak?

 

„Mocno wierzę w to, że zwiększanie samoświadomości, rozwijanie kompetencji miękkich oraz odpowiednio dobrany zawód to szansa na szczęśliwe życie.”

Monika Osior-Kostuch

Zbuduj przyszłość to projekt skierowany zarówno do  osób dorosłych, młodzieży, jak i dzieci. Stworzyłam go w oparciu o swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe, a także sprawdzoną i aktualną wiedzę z trzech obszarów: psychologii, doradztwa zawodowego oraz coachingu.

Projekt zakłada, że rozwijanie takich elementów, jak kompetencje emocjonalne, kompetencje społeczne, tworzenie dobrych relacji, umiejętność wyznaczania oraz realizacji celów życiowych i edukacyjno-zawodowych są niczym cegiełki, które budują przyszłość człowieka i jednocześnie pozwalają mu lepiej radzić sobie z wyzwaniami współczesnego świata.

 

Konsultacje indywidualne

„Nie chcę być mistrzem,

chcę być sobą.” 

Buduj z tego, co masz.

Bądź najlepszą wersją siebie.

 

 

Jak mogę Ci pomóc?

 • udzielam rodzicom porad psychologicznych związanych z wychowaniem, edukacją oraz sytuacjami kryzysowymi

 • prowadzę z dziećmi i młodzieżą zajęcia o charakterze terapeutycznym, wspierającym oraz rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

 • prowadzę z młodzieżą oraz osobami dorosłymi konsultacje wspierające w wyborze lub zmianie drogi edukacyjnej i zawodowej

 • prowadzę sesje coachingowe podczas których pomagam osobom dorosłym w realizacji celów życiowych oraz celów związanych z karierą zawodową

Swoim Klientom chcę zapewnić kompleksową i skuteczną pomoc, dlatego podczas konsultacji łączę wiedzę i doświadczenie psychologiczne, coachingowe oraz z zakresu doradztwa zawodowego dostosowując metody pracy odpowiednio do zgłaszanego problemu lub tematu rozwojowego.

Dużą uwagę przykładam do budowania relacji z Klientem. To dzięki niej najwięcej się dzieje i to tutaj odbywa się proces. Pracuję zgodnie z zasadami kodeksu etycznego, dbam o poczucie bezpieczeństwa moich Klientów.

 

 

Warsztaty i szkolenia

„Jeżeli coś działa, rób tego więcej. Jeżeli nie działa, rób to inaczej.”

Rozwiń lub napraw.

Szukaj wskazówek.

 

Jak pracuję?

Prowadzę:

 • szkolenia i warsztaty rozwojowe dla osób dorosłych

 • warsztaty profilaktyczne i rozwojowe dla dzieci i młodzieży

 • warsztaty z doradztwa zawodowego z elementami coachingu

 • szkolenia profilaktyczne, psychoedukacyjne i rozwojowe dla rodziców oraz nauczycieli

Jestem zwolenniczką rozwijania kompetencji emocjonalnych i społecznych oraz nowoczesnego doradztwa zawodowego, które o karierze myśli w kategoriach procesu.

 

Przykładowe tematy zajęć:

 • Pomóż dziecku zbudować przyszłość.
 • Lepsze relacje rodzinne od dziś.
 • Chcę – nie chcę. Lubię – nie lubię, czyli jak asertywnie wyznaczać granice.
 • Jak wypowiadać oraz słyszeć emocje swoje i innych?
 • Słowo ma znaczenie, czyli rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.
 • Jak twórczo rozwiązywać konflikty?
 • Stres- mój wróg czy przyjaciel?
 • Czy czas może być z gumy? Czyli inaczej o zarządzaniu sobą.
 • Buduj swoją przyszłość.
 • Jak zaplanować przyszłość edukacyjno-zawodową?
 • Jak się uczyć, żeby się nauczyć? Poznaj techniki efektywnego uczenia się.
 • Co zrobić, żeby się chciało chcieć? Czyli o motywacji wewnętrznej i zewnętrznej.
 • Moje cele życiowe, czyli dokąd i po co zmierzam?
 • Jak wyznaczać i realizować cele zawodowe?