Konsultacje indywidualne (również on-line):

  • Pomoc psychologiczna

  • Doradztwo edukacyjno-zawodowe

  • Doradztwo i coaching kariery dla dorosłych

  • Coaching osobisty

Warsztaty i szkolenia:

  • dla dzieci

  • dla młodzieży

  • dla rodziców

  • dla nauczycieli